recombinare (FIZ.), neutralizare reciprocă a particulelor cu sarcină electrică de semn contrar, ducînd la dispariţia purtătorilor de sarcină. R. se poate produce în electroliţi (între ionii pozitivi şi cei negativi), în gaze (între ionii pozitivi şi electroni) sau în semiconductoare (între goluri şi electroni). După locul unde se realizează, ea poate fi: de volum sau de suprafaţă. Mecanismul r.poate fi: direct (prin ciocnirea celor doi purtători) sau indirect (prin mijlocirea unei particule neutre din gaze, a impurităţilor sau a defectelor din semiconductoare etc). R. este uneori însoţită de alte fenomene (disocierea moleculelor, emiterea unei radiaţii electromagnetice etc)