Schimb1 1. (FIZ.) Trecere a unei energii, a unei sarcini electrice, a unei particule etc. de la un sistem fizic la altul. Sân. (parţial) transfer. — S. de căldură, schimb de energie termică. În mod natural, 5. de c. se face de la sistemul cu temperatură mai ridicată către sistemul cu temperatură mai scăzută. S. de c. se poate realiza prin intermediul undelor electromagnetice (radiaţie termică), prin s. energiei cinetice de agitaţie termică între particulele corpurilor (conducţie) şi prin mijlocirea unui curent de fluid (convecţie). 2. (TEHN.) a) Timpul de lucru, exprimat în ore, al unui lucrător dintr-o întreprindere industrială sau dintr-o instituţie oarecare, constituind o parte a unei zile de 24 de ore. B) Totalitatea lucrătorilor care lucrează în aceeaşi întreprindere sau instituţie şi în aceeaşi perioadă de timp în cursul unei zile.