Silvină (MINER.), clorură naturală de potasiu (KCl), cristalizată în sistemul cubic, asemănătoare cu sarea gemă, cu care se găseşte de altfel împreună şi de care se deosebeşte uneori prin culoarea să roz-roşie, precum şi prin gustul său sărat-amar astnngent. Împreună cu alte cloruri şi sulfaţi de potasiu şi de magneziu formează zăcăminte prin evaporarea apelor în lagune marine. Se utilizează la fabricarea îngrăşămintelor potasice, la extragerea potasiului ş.a. În Republica Socialistă România au fost recent descoperite zăcăminte de săruri de potasiu cu s. în împrejurimile oraşului Tîrgu-Ocna (reg. Bacău).