rezorcină, C6H4(OH)2. Sub­stanţă organică (difenol) obţinută prin topirea alcalină a acidului m-benzendisulfonic. Este solidă, cristalizată romboidal, incoloră, solubilă în apă şi alcool. Are o slabă acţiune reducătoare şi numai la cald. Se utilizează în medicină, în industria pie­lăriei, Ia fabricarea coloranţi­lor, în cosmetică.