Radu cel Mare, domn al Ţării Româneşti (1495-1508). Bazîndu-se pe mica boierime şi pe tîrgoveţi, a luat unele măsuri pentru centralizarea statului, limitînd privilegiile marii boierimi. A creat pentru familia Craioveştilor, cu care se înrudea, instituţia marii bănii, cu reşedinţa la Craiova. Pe plan extern a dus o politică de supunere faţă de Poarta otomană. A acordat o mare atenţie vieţii culturale şi bisericeşti (înfnnţînd o tipografie, unde au apărut, în slavoneşte, primele tipărituri din Ţara Românească: „Liturghierul”, 1508; „Octoihul”, 1510, şi „Evangheliarul”, 1512). A făcut numeroase danii mănăstirilor din ţară şi de peste hotare, mai ales celor de la Athos. A ridicat Mănăstirea Dealu (1500), iar în Iugoslavia biserica de la Lopuşnia.