Sapir [saph], Edward (1884 — 1939), lingvist nord-american. A fost profesor la universităţile din Chicago şi din Yale. S-a ocupat de unele limbi indigene din America de Nord şi de probleme de lingvistică generală. S. a propus o clasificare tipologică a limbilor după criterii structurale. A acordat o mare atenţie teoriei modelării, pe care a aplicat-o atât în studiul limbii, cât şi în acela al fenomenelor culturale şi sociale în general. Opera Iui fundamentală este, Limbajul, o introducere în studiul vorbirii” (1921). Mai multe studii importante ale sale au fost reunite în volumul „Scrieri alese despre limbă, cultură şi personalitate” (1949).