Rublă, unitate monetară a U.R.S.S. în circulaţia bănească a fost folosită în Rusia, începând din secai XlII-lea, sub forma de lingou de argint în greutate de 204 g. în 1897 Rusia a adoptat monometalismul aur. După revoluţie, respectiv după reforma bănească din 1922—1924, s-a pus în circulaţie cervoneţul, “definit cu un conţinut de 7,74234 g de aur fin, egal cu al monedei de aur de 10 ruble de dinaintea revoluţiei. În anii celui de-al doilea război mondial, puterea de cumpărare a r. a scăzut. În 1947, printr-o reformă bănească, s-au creat condiţii pentru întărirea şi asigurarea stabilităţii r., iar în 1950 conţinutul în aur al r. a fost stabilit la 0,222 168 g aur fin. în 1961 conţinutul r. a fost ridicat la 0,987 412 g de aur fin, un dolar S.U.A. fund egal cu 0,9 r., iar lira sterlină cu 2,52 r.