Radu cel Frumos, domn al Ţării Româneşti (1462 — 1475). La începutul domniei a dus o politică de apropiere faţă de Matei Corvin, regele Ungariei, al cărui vasal era, ajutîndu-1 cu oaste în luptele împotriva turcilor. Mai tîrziu însă, sub presiunea marii boierimi filoturce şi în faţa ameninţărilor turceşti, s-a supus Porţii otomane.. A fost înfrînt de Ştefan cel Mare la Soci (1471) şi la pîrîul Vodna (bătălie cunoscută în istorie şi sub numele de bătălia de la Cursul Apei, 1473), care a ocupat Bucureştiul şi i-a luat ca ostatică fiica, pe Mana Voichiţa, care a devenit soţia domnului Moldovei.