Radu, Elie (1853-1931), inginer constructor român; a fost profesor la Şcoala naţională de poduri şi şosele şi la Şcoala politehnică din Bucureşti şi membru de onoare al Academiei Române. A avut o vastă şi multilaterală activitate inginerească; a studiat, proiectat şi construit: linii de cale ferată în lungime de 650 km, din care 475 km s-au construit sub conducerea sa; poduri metalice şi de beton armat, avînd meritul de a fi introdus şi aplicat sistemul construcţiei de poduri din beton armat cu deschideri mari; şosele (în special transcarpatine); numeroase clădiri publice, fund iniţiatorul introducerii, la noi în ţară, a planşeelor despărţitoare din beton armat; lucrări de alimentare cu apă a numeroase oraşe, printre care se remarcă alimentarea cu apă (de la Bragadiru) a oraşului Bucureşti.