Roman I, domn al Moldovei (1392-1394), frate al lui Petru I Muşat şi tatăl lui Alexandru cel Bun. A fost primul care s-a intitulat „mare domn, singur stăpinitor al ţării Moldovei de la munte pînă Ia mare”. A recunoscut suzeranitatea regelui Poloniei şi a dus o politică de apropiere de Ţara Româ­nească, unde domnea Mircea cel Bătrln. A fost în conflict cu Patriarhia de Constantino-pol, care nu voia să recunoască pe moldoveanul Iosif (reco­mandat de domn) ca mitropo­lit al Moldovei.