Scrisoarea lui Neacşu, cel dintâi text datat în limba română ajuns până la noi. A fost trimisă, în 1521, de către Neacşu din Câmpulung (Muscel) lui Johannes Benkner, judele Braşovului. Cuprinde informaţii referitoare la mişcările armatei turceşti pe malurile Dunării. Formula introductivă şi cea finală, precum şi câteva vorbe de legătură sunt slavoneşti. Textul propriu-zis este redactat într-o limbă românească foarte apropiată de cea vorbită astăzi.