„Sturătorul”, periodic literar-artistic, apărut la Bucureşti, sub conducerea lui E. Lovinescu, în două serii (19 aprilie 1919— 7 mai 1921 şi martie 1926 — iunie 1927). Revista îşi propunea să promoveze scriitorii tineri şi o literatură întemeiată pe teoria sincronizării şi a împrumuturilor culturale. În jurul ei s-a constituit cenaclul S., care a funcţionat până după moartea lui Lovinescu. Printre colaboratori se numără: G. Călinescu, T. Vianu, Perpessicius, L. Rebreanu, Cămil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, G. Brăescu, I. Barbu ş.a.