„România viitoare”, revistă a revoluţionarilor români paşoptişti aflaţi în exil. A apărut un singur număr la Paris, în noiembrie 1850, având printre colaboratori pe N. Bălcescu, D. Bolintineanu, CA. Rosetti ş.a. A publicat prima versiune a „Cântării României” a lui AI. Russo, în versiunea lui N. Bălcescu.