„Satyrul”, revistă umoristică, apărută la Bucureşti, săptămî-nal, între 6 februarie şi 5 iunie 1866, sub redacţia Iui RP. Haşdeu. A avut printre colaboratori pe N. Nicoleanu, Şt. Veilescu, I.C. Fundescu ş.a.