“Revista idealistă”, revistă fundată şi condusă de Mihail G. Holban. A apărut lunar, la Bucureşti, din martie 1903 pini in septembrie 1916, avînd ca redactor pe N. Vaschide (1903-1907) şi ca secre­tar pe N. Zaharia (1911 — 1913). Deşi conservator şi adept al idealismului religios, M.G.Holban a atras printre colabo­ratori numeroşi ideologi, sa­vanţi şi literaţi progresişti, ca A.D. Xenopol, V.M. Kogăl-niceanu, D. Drăghicescu, Şt. Antim, V. Babeş, I. Felix, Şt. Hepites, V. Anestin, M. Sa-doveanu, E. Lovinescu ş.a.