Silimanit (MINER.), silicat natural de aluminiu, cristalizat în sistemul rombic. Se prezintă sub formă de cristale aciculare, dispuse în snopi. Este colorat mai ales în cenuşiu. Se întâlneşte în micaşisturi şi în gnaise, formate în condiţiile metamorfismului foarte intens (ex. S. din cristalinul Carpaţilor Meridionali şi din nordul Dobrogii).