Sericitizare (PETROGR.), proces de transformare a alumino-silicaţilor în sericit. S. se datoreşte fie circulaţiei soluţiilor hidrotermale, fiind deosebit de intensă în vecinătatea imediată a filoanelor metalifere, fie acţiunii metamorfismului dinamic sau regional. Atunci când este legată de activitatea proceselor hidrotermale, s. ca indicator preţios în prospecţiunea unor zăcăminte metalifere, care se formează în acelaşi mod.