Sfen (MINER.), silicat natural de titan şi de calciu, cristalizat în sistemul monoclinic. Este de culoare galben-brună şi are luciul gras sau adamantin. Se întâlneşte ca mineral accesoriu în rocile eruptive şi metamor-fice; sub formă de cristale mari este întâlnit în pegmatitele sienitice (ex. S. din şisturile cristaline din Carpaţi, din amfibolitele de la Ditrău, reg. Mureş-Autonomă Maghiară etc). Sân. Titanit.