Sierra Leone, stat în Africa de vest, situat pe coasta Oceanului Atlantic, între Guineea şi Liberia. Suprafaţa: 72 326 km2. Populaţia: 2 183 000 loc. (1963), formată din numeroase grupuri etnice. Capitala: Freetown. Limbă de stat: engleza, în nord cuprinde o porţiune din podişul leono-liberian, puternic fragmentat, şi prelungiri ale masivului Fouta-Djallon. Partea vestică şi sudică este o câmpie joasă aluvială. Climă subecuatorială. cu vară ploioasă şi iarnă secetoasă. În sud, pe mici porţiuni, cresc păduri tropicale, pe ţărm mangrove, iar în interior se întind savane şi savane cu păduri. Zăcăminte de minereu de fier, aur, diamante, cromite, bauxită etc. Ţară agrară în curs de dezvoltare. Peste 50% din populaţia activă lucrează în agricultură. Se cultivă palmieri de ulei, arbori de cacao şi de cafea, arahide (pentru export) şi orez, mei, sorg, mamoc, porumb (pentru consumul intern). Este dezvoltată industria extractivă, dominată de capitalul monopolist englez. Există mici întreprinderi ale industriei alimentare şi uşoare şi o întreprindere de şlefuire a diamantelor. Se exportă minereu de fier, diamante, cromite (4/5 din volumul exportului), copra, cafea, cacao, nuci de cola, se importă produse industriale şi alimentare. — Istoric. Teritoriul S.L. a fost locuit din timpuri străvechi. În sec. al XV-lea şi-au făcut apariţia în S.L. portughezii, iar în sec. al XVI-Iea englezii; aceştia dm urmă au ocupat-o treptat, transformând litoralul în colonie (1808), iar teritoriul din interior în protectorat (1896). În urma intensificării luptei anticoloniale după cel de-al doilea război mondial, Anglia a fost nevoită să acorde, în 1961, independenţa ţării. S.L. este membră a Comunităţii Britanice de Naţiuni. Şeful statului este suveranul Marii Britanii, reprezentat de un guvernator general. Organul suprem legislativ este Camera Reprezentanţilor, aleasă pe timp de cinci ani. S-L. Întreţine relaţii diplomatice cu Republica Socialistă România. Partide politice: Partidul popular (partid de guvernământ), Congresul general.