Ruanda (Rwanda), stat în Africa ecuatorială, situat între Uganda, Tanzania, Burundi şi Congo (Kinshasa). Suprafaţa: 26 338 km2. Populaţia: 3 018 000 loc (1964), formată din grupele etnice bahutu şi batutsi şi dintr-un număr mic de pigmei. Capitala: Kigali. Limbi oficiale: franceza şi kinyaruanda. Relieful este alcătuit din podişuri înalte (1 500-3 000 m), traversate de mari linii de fractură a scoarţei, constituind o porţiune din marele graben est-african. La graniţa vestică, într-un astfel de graben s-a format lacul Kivu. Climă ecuatoriala-musonică, cu un anotimp ploios lung şi un anotimp secetos scurt. Predomină vegetaţia de savană. Zăcăminte de minereu de staniu, wolfram, tantalo-columbit, berii, aur, gaze naturale. R. este o ţară agrară slab dezvoltată, în agricultură se păstrează puternice rămăşiţe feudale şi gentilice. Predomină mica proprietate. Se cultivă porumb, sorg, grâu, batate, manioc, cartofi, iar pentru export cafea, ceai, tutun, piretrum etc. Creşterea extensivă a animalelor (cornute mari şi mici, porci) are un rol important în economie. Este dezvoltat pescuitul. Industria extractivă este dominată de capitalul belgian şi american. Industria prelucrătoare se află doar în stadiu incipient (mici întreprinderi alimentare, de pielărie, de materiale de construcţie). Se exportă concentrate de staniu, wolfram, tantalo-columbit, produse agricole, vite, piei. — Istoric. În sec. al XV-lea sau al XVI-lea, triburile batutsi, de origine hamită, au ocupat teritoriul R., subjugând populaţia băştinaşă bahutu. La începutul sec. al XVII-lea s-a constituit statul feudal R. în 1894 a fost ocupată de armatele germane şi inclusă în componenţa coloniei Africa Germană de Est. În timpul război mondial, R. a fost ocupată de trupele belgiene (1916), iar după război, potrivit tratatului de pace de la Versailles _ (1919), Ruanda, împreună cu Urundi (Burundi), a trecut sub mandatul Belgiei. În 1946 O.N.U. a recunoscut tutela Belgiei asupra Ruandei-Urundi. În 1961 R. a devenit republică”, iar în 1962 şi-a proclamat independenţa. Şeful statului şi guvernului este preşedintele, ales pe termen de cinci ani. Organul suprem al puterii de stat este Adunarea Naţională. R. întreţine relaţii diplomatice cu Republica Socialistă România.