Sedimentare (lat. sedimentum „depozit”) 1. (CEOL.) Proces de depunere pe suprafaţa scoarţei terestre a unor particule sau a unor fragmente de minerale, roci, organisme etc. După mediul în care are loc acest proces, se disting: s. subacvatică şi s. subaeriană, iar după modul în care are ioc depunerea: s. terigenă (depunerea fragmentelor unor minerale şi roci preexistente), s. chimică (depunerea substanţelor prin precipitare din soluţii) şi s. organogenă (depunerea substanţelor prin acţiunea vieţuitoarelor). Materialele depuse se numesc sedimente. În urma proceselor geologice, acestea se transformă în roci sedimentare şi în substanţe minerale utile, legate de primele (ex. Sare, cărbuni, bauxite, minereuri de fier etc). Cunoaşterea condiţiilor actuale de s. reprezintă elementul principal pentru deducerea modului de formare, în trecutul geologic al Pământului, a sedimentelor şi ajută la descoperirea zăcămintelor sedimentare de substanţe minerale utile. 2. (FIZ.) Depunere lentă a particulelor solide aflate în suspensie într-un lichid, prin cădere liberă sau prin centrifugare. Viteza de s. depinde de forma şi de dimensiunile particulelor, de densitatea particulelor şi a lichidului etc. S. se foloseşte pentru separarea particulelor de diferite mărimi sau pentru analiza distribuţiei, după dimensiuni, a particulelor care alcătuiesc pulberile. 3. (MED.) Sedimentarea hematiilor v. viteză de sedimentare.