Remetea, comună în raionul Gheorghem, reg. Mureş-Autonomă Maghiară, situată pe valea Mureşului. 6 890 loc. (1965). Fabrică de conserve de lapte cu o capacitate de 800 t/an de lapte praf, intrată în funcţiune începînd din 1954. în R. se află o biserică, monument istoric (sec. XIV), în care se păstrează importante fragmente de pictură murală (sec XV).