Republica Sovietică So­cialistă Gruzină (Georgia» Gruzia), republică unională în U.R.S.S., situată în partea nord-vestică şi centrală a Transca­ucaziei.Suprafaţa: 69 700 km2. Populaţia: 4483000 loc. (1965). formată în special din gruzini, în rest din armeni, azerbaid­jeni, ruşi ş.a. Capitala: Tbilisi-Include şi Republica Sovietică. Socialistă Autonomă Abhazâ (8 600 km2, 456 000 loc, capi­tala Suhumi), Republica Sovie­tică Socialistă Autonomă Adjarâ (3 000 km2, 288 000 loc, ca­pitala Batumi) şi Regiunea Autonomă Sud-Osetină (3 900 km2). In nord se întind culmi muntoase din Caucazul Mare, în sud din Caucazul Mic, iar intre ele regiuni depresionare: cîm­pia Colhidei, pe litoralul Mă­rii Negre, şi Kahetia, în est. Zăcăminte de minereu de man-gan (la Ciatura), cărbune, bari-tină etc, numeroase izvoare minerale. Industrie extractivă, energetică, siderurgică (Rus-tavi), constructoare de maşini (Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Poti), chimică, de prelucrare a lem­nului, a hîrtiei, alimentară (ceai, vin, conserve etc), tex­tilă (mătase, lînă). Pe litoralul Mării Negre se practică culturi subtropicale (plante citrice, tung, ceai, eucahpt, dafin, tu­tun etc); în rest se cultivă cereale, sfeclă de zahăr, plante aromatice, viţă de vie. legume. Se cresc cornute mari şi mici. Litoralul gruzin al Mării Negre constituie o importantă regiune balneochmatică.