Seul, oraş în Coreea, sediul autorităţilor guvernamentale ale Coreu de sud, aşezat în vestul ţării. 2 983 320 loc. (1962). Principalele ramuri industriale sunt industria textilă şi alimentară. Mai există întreprinderi constructoare de maşini şi de prelucrare a metalelor, chimice, de cauciuc, de hârtie, poligrafice etc. Mare centru comercial, nod de comunicaţii feroviare, rutiere şi fluviale. Aeroport. Universitate, institute de învăţământ superior, biblioteci, muzee, teatre. Monumente arhitectonice din sec. XIV-XV.