Septimiu Sever (Lucius Septimius Severus), împărat roman (193—211), întemeietorul dinastiei Severilor (193—235). Proclamat împărat de legiunile din Panonia în timpul războiului civil din anii 192—193, S. S. a ocupat Roma şi a fost recunoscut de senat ca împărat. A purtat războaie cu părţii (196 şi 197-199), a transformat nordul Mesopotamiei în provincie romană şi a întreprins o campanie în Britania (208—211) împotriva triburilor libere, în cursul căreia a murit. Ajutat de marii jurisconsulţi Papinian şi Ulpian, a realizat o serie de reforme care au îngrădit puterea senatului şi au întărit autoritatea împăratului.