„Reich” [raih] (germ. „imperiu”), termen folosit de la sfîrşitul sec. al XlX-lea pentru a desemna Germania, în istoria căreia sînt cunoscute trei formaţiuni statale, denumite astfel: Sfîntul imperiu roman de naţiune germană (962—1806);statul creat prin unificarea Germaniei sub autoritatea Prusiei (1871-1918); statul hitlerist (1933-1945), cunoscut şi sub numele de „al treilea Reich”.