Roth, Joseph (1894—1939), scriitor şi eseist austriac. În romanele sale abordează probleme acute din perioada de după primul război mondial şi pledează pentru necesitatea promovării unor idealuri umaniste. Cu un ascuţit spirit critic, R. oglindeşte veridic procesul de descompunere a monarhiei austro-ungare, îndeosebi în operă sa principală, „Marşul lui Radetzky” (1932, trad. Rom.), şi în „Cavoul capucinilor” (1938). Ca foiletonist, R. a dus în presă o îndrăzneaţă campanie împotriva hitlerismului şi a militarismului. A murit în exil.