Samniţi, trib italic din grupul triburilor sabellice, care populau partea centrală a Apemmlor. Ei au purtat, în sec. V—IV î.e.n., numeroase războaie victorioase împotriva oraşelor greceşti din Italia şi împotriva Romei, asupra căreia au repurtat celebra victorie de la C a u d i u m. Au fost înfrânţi şi supuşi de romani în urma a trei războaie (343—341, c. 327 -304 şi 298-290 î.e.n.).