Semionov— Tian-Şanski, Piotr Petrovici (1827-1914), geograf şi botanist rus, explorator al Asiei Centrale. A fost vicepreşedinte al Societăţii geografice ruse (din 1873). A cercetat munţii Altai, Tian-Şan, AIa-tau, regiunea Iacului Issîk-Kul şi munţii Han-Tengri. S-a ocupat de probleme de geografie teoretică şi de raionare geografică a Rusiei. A publicat „Dicţionarul geografic şi statistic al Imperiului rus” (5 voi., 1863—1885) şi, împreună cu acad. V.I. Lananski, a condus editarea lucrării „Rusia. Descrierea geografică completă a patriei noastre” (19 voi., 1899 — 1914).