“Revista de Statistică”, rrgan al Direcţiei Certrale de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniştri şi al Societăţii de ştiinţe economice din Republi­ca Socialistă România. Apare Ignar Ia Bucureşti; primul numar a apărut în 1952.