Rambaud [rabo] Alfred (1842-1905), istoric liberal francez. împreună cu E. La visse, a condus publicarea unei „Istorii generale din sec. al IV-lea pînă în zilele noastre”(12 vol., 1893-1901). Op. Pr.:„Imperiul grec în sec. al X-lea” (1870), „Istoria Rusiei de la origini pînă în zilele noastre” (ed. aV-a, 1900), „Istoria sec. al XlX-lea” (ed. a Il-a, 8 voi., 1938-1939).