Semionov, Nikolai Nikolaevici (n. 1896), chimist sovietic, profesor la Universitatea din Moscova, membru al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., membru de onoare al Acade miei Republicii Socialiste România. A studiat şi a elucidat mecanismul reacţiilor înlănţuite, teoria termică a combustiei şi a exploziei, precum şi numeroase probleme de cinetică chimică. Este autorul unei lucrări de mari proporţii, „Probleme de cinetică chimică şi reactivitate”. Premiul Nobel (1956).