Russel, Nicolaie (1850-1930), revoluţionar, medic de profesiune. Stabil it în România în 1875 după ce a emigrat din Rusia, a făcut parte, alături de N. Zubcu-Codreanu şi C. Do-brogeanu-Gherea, din conducerea cercului revoluţionar secret de la Bucureşti. A publicat lucrări cu tendinţe socialiste, schiţând un program de luptă pentru cercurile socialiste. Expulzat în 1881 în urma sărbătoririi la Iaşi a 10 ani de Ia Comună din Paris, a trăit şi a activat în Hawai, în Japonia şi apoi în China, unde a şi murit.