Sfîntu-Gheorghe, oraş raional în reg. Braşov, reşedinţă de raion, situat pe valea Oltului. 20 040 loc. (1965). Industrie textilă (filatură şi ţesătorii de bumbac), alimentară (alcool rafinat şi de prelucrare a lemnului (mobilă), fabrică de ţigarete. Muzeu raional, cu valoroase colecţii de arheologie şi artă populară secuiască. — Raionul SJ.- G., cu 126 170 loc. (1965). Exploatări de lignit (Vârghiş, Căpeni), de andezite (Micfalău, Bicsad). Ape minerale (Bicsad, Malnaş). Industrie alimentară (Baraolt, Valea Crişului, Sf. Gheorghe, Ozun), textilă (Sf. Gheorghe, Lunca Clinicului), de prelucrare a lemnului (Prejmer) etc. Creşterea animalelor. Cultura cartofului.