Sighetul Marmaţiei, oraş regional în reg. Maramureş, reşedinţă de raion, situat pe valea Tisei. 28 260 loc. (1965). Industrie de prelucrare a lemnului (Combinat de industriali zare a lemnului producător de mobilă, cherestea etc). Textilă (tricotaje, covoare), alimentară şi a materialelor de construcţie. Monumente istorice (biserica reformistă, sec. XIV—XVI). Muzeu raional, cu o valoroasă colecţie de artă populară.