recipient (TEHN.), vas folosit pentru păstrarea sau pentru transportarea unor materiale sau a unor substanţe solide (grăunţi sau pulberi), lichide ori gazoase.