refractometru (FIZ.), instrument optic pentru măsurarea indicilor de refracţie ai substanţelor (îndeosebi ai substanţelor lichide), cu scopul cunoaşterii valorilor acestor indici sau pentru studierea altor proprietăţi ale substanţelor (ex. dispersia lor). După modul de funcţionare, se deosebesc r. cu reflexie totală, cu deviaţie, interferenţial etc.