Silicifiere (PETROGR.), proces natural de îmbogăţire relativă în siliciu a unei roci. S. se datoreşte îndepărtării unor compuşi dintr-o rocă sau aportului de bioxid de siliciu (SiO2) din afară. Procesul de s. poate avea Ioc fie prin înlocuirea cu bioxid de siliciu a unor compuşi minerali sau organici, fie prin umplerea cu bioxid de siliciu a spaţiilor libere din roci (pori, crăpături etc), fie simultan pe ambele căi. Cele mai răspândite fenomene de s. sunt legate de migraţiunea diagenetică a bioxidului de siliciu în unele sedimente sau de activitatea vulcanică (ex. S. unor roci din reg. Maramureş şi Munţii Metaliferi).