Separator 1. (TEHN.) Aparat, dispozitiv sau maşină destinate separării fizice a unuia sau mai multor componenţi dintr-un amestec de corpuri (solide, lichide sau gazoase). — S. de condensat, separator montat pe conducte de abur sau pe schimbătoare de căldură (în care încălzirea se face cu abur), pentru colectarea şi evacuarea apei produse prin condensare fără a permite trecerea aburului. — S. de gaze, recipient etanş în interiorul căruia se face separarea (prin modificarea direcţiei de curgere, decantare gravitaţională şi centrifugare) a gazelor de ţiţeiul extras din zăcământ în scopul captării acestora. În s. de g. se realizează de asemenea şi separarea apei şi a altor impurităţi din ţiţei. — S. de lapte, centrifugă (fără sită) pentru separarea mecanică a smântânii din lapte. Smântâna se adună la mijlocul tobei centrifugii, iar laptele este aruncat spre pereţii exteriori, fiind mai greu. — S. de ulei, aparat pentru separarea (prin decantare, centrifugare, filtrare etc) a uleiului dintr-un fluid (apă. Aer comprimat etc.) pe care 1-3 impurificat în cursul unui proces tehnologic. — S. electrostatic, separator pentru concentrarea substanţelor minerale utile (în special a celor nemetalifere); separarea substanţelor minerale se face datorită forţelor electrice diferite care acţionează asupra substanţelor când sunt trecute printr-un câmp electric. Se foloseşte de obicei pentru materiale granulare cu dimensiuni între 0,1 şi 1 mm. — S. magnetic, maşină de lucru destinată reţinerii substanţelor feromagnetice (în formă de granule, pulbere, fire etc.) dintr-un amestec de corpuri, prin trecerea acestora printr-un câmp magnetic produs cu elec-tromagneţi de curent continuu. Se foloseşte în prepararea minereurilor, în metalurgie etc. 2. (ELT.) Aparat electric folosit pentru conectările şi deconectările vizibile ale unui circuit electric, manevrabil numai dacă circuitul este întrerupt (cu ajutorul unui întrerupător). Are, în principal, Un sistem de contacte mobile şi imobile montate pe izolatoare şi este utilizat în special pentru separarea unei porţiuni dintr-o reţea electrică în vederea executării de lucrări în porţiunea scoasă de sub tensiune. Sân. Secfionor.