„Secolul 20″, revistă lunară de literatură universală, editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România. Apare la Bucureşti, din ianuarie 1961.