„Revista învăţămîntului superior”, organ al Ministeru­lui învăţămîntului. Apare la Bucureşti, din 1959; din 1963 apare lunar „Revista literară”, săptămînal de poezie, proză şi critică, apărut Ia Bucureşti, din martie pînă în decembrie 1947, sub conducerea lui M.R. Paraschivescu.