„Scrisul bănăţean”, revistă lunară a Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România. A apărut la Timişoara, între 1 august 1949 şi 31 decembrie 1963; de la 1 ianuarie 1964, revista apare sub titlul „Orizont.