Schelă1 1. (CONSTR.) Construcţie auxiliară, provizorie, metalică sau dm lemn, folosită de muncitorii care lucrează la executarea sau la repararea unei clădiri, a unei instalaţii etc. După modul de execuţie se deosebesc: s. simplă deplasahilă, care este formată de obicei dintr-o platformă aşezată pe capre de lemn; s. stabilă exterioară, legată de ziduri sau liberă, care este constituită dintr-un cadru de grinzi de lemn, cu platforme la fiecare etaj şi cu rampe de acces sau cu scări; 5. Metalică, care este formată dintr-un schelet de ţevi de oţel, asamblate cu manşoa-ne speciale, pe care se montează platforme de lemn etc. 2. (NAV.) Punte de lemn sau metalică, improvizată sau fixă, care face legătura între navă şi chei pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor şi a mărfurilor. 3. (EXPL. PETR.) Schelă petrolieră, unitate industrială de exploatare a unui zăcământ de ţiţei, care include totalitatea sondelor şi instalaţiile auxiliare din regiunea respectivă.