Schelet 1. (ANAT.) Totalitatea oaselor care susţin corpul animalelor vertebrate. Anato-miştii apreciază diferit numărul oaselor care alcătuiesc s. omenesc, în general se admite că s. adultului este format din 200 de oase separate, număr în care intră oasele craniului, ale centurii scapulare. Ale coloanei vertebrale, toracelui, bazinului, membrelor superioare şi inferioare, inclusiv rotulele, cu excepţia oaselor sesamoide şi a dinţilor. La adultul normal, greutatea s. este de 5 — 6 kg, ea scă-zînd la bătrîm. Osificarea s. se face treptat în cursul dezvoltării ontogenetice; la început oasele sunt formate din ţesut cartila-ginos, la naştere fiind complet osificate oasele labirintului şi ale cutiei timpanului. După naştere, oasele cresc în dimensiuni, schimbându-şi treptat atât înfăţişarea exterioară, cât şi cea interioară. Pe rând se osifică claviculele, coastele, maxilarul inferior, oasele craniului (cu excepţia sfenoidului) şi, ultimele, oasele membrelor. Osificarea completă a s. are loc în jurul vârstei de 25—30 de ani. La bătrâneţe, s, suferă o sene de transformări structurale: oasele devin mai fragile, ca urmare a unui proces de demineralizare, putându-se fractura mai uşor; unele articulaţii se sudează; sinusurile osoase cresc în dimensiuni; căderea dinţilor determină modificări ale maxilarelor etc. S. prezintă, de asemenea, diferenţe importante, legate de sex, şi anume: s. femeii este mai mic şi mai gracil, cu proeminenţe osoase mai puţin conturate şi cu o configuraţie generală caracteristică (centura scapulară mai îngustă, bazinul mai larg etc). Cunoaşterea diferenţelor s. în funcţie de vârstă şi sex are importanţă atât în arheologie (pentru stabilirea vârstei şi sexului s. descoperite), cât şi în medicina judiciară. V. şio s o s, sistem ~.. 2. (TEHN.) Parte de rezistenţă a unui sistem tehnic sau a unei construcţii, formată din mai multe elemente (cadre şi nervuri la unele modele de turnătorie, longe-roane şi nervuri sau numai longeroane la avioane, stâlpi şi grinzi la clădiri etc), legate între ele prin îmbinări elastice sau rigide (ex. S. unei construcţii, s. sau osatura aripii unui avion etc).