racord1 (TEHN.), element de legătură între două ţevi, conducte etc, format dintr-una sau din mai multe piese (ex. o piuliţă de r. şi o piesă tubulară cu un capăt bordurat sau bucşe filetate ori nefiletate, cu una sau cu mai multe piuliţe de r.). R. se folosesc la instalaţiile de apă, la prăjinile de foraj, la instalaţiile din industria chimică, la furtunurile de stins incendii etc. — R. olandez, element de construcţie folosit pentru asamblarea a două ţevi sau a două piese cu mufe sau a unei ţevi cu o mufă etc.