„Reporter”, revistă democratică, antifascistă românească, apărută săptămînal la Bucureşti în perioada decembrie 1933 - februarie 1938. La începutul existenţei sale a fost doar parţial influenţată de P.C.R., dar în 1937 a devenit o publicaţie a partidului, avîndu-1 ca redactor-şef pe N.D. Cocea. A avut o problematică variată, publicînd articole pe teme de politică internă şi internaţională, economice, culturale, ştiinţifice etc.