Saragosa (Zaragoza), oraş în nord-estul Spaniei, centrul provinciei istorice Aragon, situat pe malul drept al Ebrului, într-o zonă de câmpie fertilă. 343 470 loc. (1963). Nod feroviar şi rutier, aeroport. Industrie constructoare de maşini (vagoane, troleibuze, automobile, avioane), alimentară, chimică, textilă, de prelucrare a lemnului şi a plutei etc. Universitate (din 1474), muzeu de artă. Vechi centru artistic, S. păstrează numeroase monumente celebre: catedrala Dona Măria del Pilar (sec. XIII-XIV), Turnul orologiului (sec. XIV), biserica sf. Mihail (sec. XV), marele pod (sec. XV).