Salford [sa: lfed], oraş în Marea Britame, situat în apropierea oraşului Manchester.
154 000 Ioc. (1962). Industrie constructoare de maşini, textilă, a confecţiilor, chimică, de prelucrare a lemnului, alimentară.