Santa Catarina, stat în sudul Braziliei. Suprafaţa: 94 800 km-. Populaţia: 2 322 200 loc. (1963). Centrul administraţi”: Floriandpolis. Relief de podiş (sud-estul Podişului Brazilian), mărginit de o îngustă câmpie litorală. Zăcăminte de cărbune. Se cultivă grâu, batate, porumb, orz, manioc, tutun, viţă de vie, măslini. Se recoltează yerba-mate. Se cresc cornute mari şi porcine. Este dezvoltată apicultura. Industrie de prelucrare a lemnului, de celuloză şi hârtie, alimentară, textilă şi de pielărie.