Răşinari, importantă aşezare rurală, situată la 4 km de iu, la poalele Munţilor Cibin. Vestit prm bogăţia artei populare şi a tradiţiilor folclorice, R. este totodată păstrătorul unor vechi monumente istorice: cetatea ţărănească (rezervaţie arheologică, sec. X—XII), biserica sf. Paraschiva (1752), cu preţioase picturi murale (1785). Aici se află un muzeu etnografic şi casa memorială „Octavian Goga”.